ຕັດຜົມມື້ໃດດີ ແລະ ຕັດເລັບມື້ໃດດີ ຄວາມເຊື່ອບູຮານ

274
Auto Draft
stylish bearded man barber holding scissors small business barber shop handsome hairstylist mens haircut beard care 167187 259

ຕາມຜູ້ເຖົ້າເພີ່ນວ່າ ບາງມື້ເປັນມື້ດີ ບາງມື້ກໍເປັນມື້ບໍ່ດີ ບໍ່ເປັນມົງຄົນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນຄວາມເຊື່ອມາເຖິງປະຈຸບັນຈົນເຮັດໃຫ້ບາງຄົນອາດຈະສົງໄສວ່າມື້ໃດດີ ຫຼື ບໍ່ດີແນວໃດ ທາງທິມງານ ສະບາຍດີ ຂອງພວກເຮົາ ຈື່ງຄັດເອົາບາງສ່ວນຈາກຄວາມເຊື່ອນີ້ມານຳສະເໜີເປັນເລື່ອງຂອງການຕັດຜົມ ແລະ ຕັດເລັບ ວ່າມື້ໃດດີບໍ່ດີແນວໃດ

ຕັດຜົມວັນໃດດີ ຫຼື ບໍ່ດີ?
• ຕັດຜົມ ວັນອາທິດ – ຈະມີອາຢຸຢືນ ສຸກຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງປາດສະຈາກໂລກໄພ
• ຕັດຜົມ ວັນຈັນ – ຈະມີແຕ່ໂຊກລາບ ເງີນທອງໄຫຼມາເທມາ
• ຕັດຜົມ ວັນອັງຄານ – ຈະມີອຳນາດ ຜູ້ຄົນຢຳເກງ
• ຕັດຜົມ ວັນພຸດ – ບໍ່ດີ ລາບຕ່າງໆ ຈະຫາຍໝົດມີແຕ່ຄວາມທຸກ (ວັດພຸດຮ້ານຕັດຜົມສ່ວນຫຼາຍຈະງຽບເປັນພິເສດ ບາງຮ້ານກະປິດ)
• ຕັດຜົມ ວັນພະຫັດ – ເທວະດາ ແລະ ສິ່ງສັກສິດປົກປັກຮັກສາຄຸ້ມຄອງ
• ຕັດຜົມ ວັນສຸກ – ຈະມີສະເນ່ແກ່ຜູ້ພົບເຫັນ ໃຜເຫັນໃຜກະຮັກ
• ຕັດຜົມ ວັນເສົາ – ດີ ເຮັດສິ່ງໃດຈະໄດ້ດັ່ງສົມປາດຖາໜາ ຈະເປັນມົງຄົນ ແລະ ມີໂຊກລາບ ລ່ຳລວຍ

ຕັດຜົມມື້ໃດດີ ແລະ ຕັດເລັບມື້ໃດດີ ຄວາມເຊື່ອບູຮານ
ຕໍ່ມາຕັດເລັບມື້ໃດດີ

ຕໍ່ມາຕັດເລັບວັນໃດດີ ຫຼື ບໍ່ດີ?
• ຄວນຕັດເລັບ ວັນອາທິດ – ເພີ່ນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ມີໂຊກດີ ໄດ້ໂຊກລາບຢ່າງນຶກບໍ່ຝັນ ແລະ ມີເລື່ອງດີໆ ມາສູ່ຕົນເອງ
• ຄວນຕັດເລັບ ວັນຈັນ – ຜູ້ໃດຕັດເລັບໃນວັນນີ້ ນັບເປັນເລື່ອງດີຈະໄດ້ລາບໃຫຍ່ ເກີດຂຶ້ນກັບຕົນເອງ
• ຫ້າມຕັດເລັບ ວັນອັງຄານ – ຄົນບູຮານມັກຈະຫ້າມຕັດເລັບໃນວັນອັງຄານ (ເພາະຖືວ່າເປັນວັນຮ້າຍ) ດັ່ງນັ້ນຫາກໃຜຕັດເລັບໃນວັນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ໝົດລາສີ ແລະ ອາດຕ້ອງມີເລື່ອງໃຫ້ເສຍຊັບສິນເງີນທອງ
• ຄວນຕັດເລັບ ວັນພຸດ – ຫາກໃຜຕັດເລັບໃນວັນນີ້ຈະເປັນມົງຄົນແກ່ຕົນ ໃນດ້ານຄຸ້ມຄອງປົກປ້ອງຈາກສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ ສິ່ງບໍ່ດີຕ່າງໆ ບໍ່ໃຫ້ມາໝໍ່ໄດ້
• ຫ້າມຕັດເລັບ ວັນພະຫັດ – ບູຮານວ່າວັນນີ້ເປັນວັນຄູ ເພີ່ນຫ້າມຕັດເລັບ ຜູ້ໃດຕັດເລັບໃນວັນນີ້ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນມີເລື່ອງຫຍຸ້ງຍາກເຂົ້າມາເປັນອຸປະສັກ
• ຄວນຕັດເລັບ ວັນສຸກ – ຜູ້ຕັດເລັບໃນວັນນີ້ ຕຳຣາວ່າຈະໄດ້ລາບ ມີມງົກລ ອຸດົມສົມບູນ
• ຫ້າມຕັດເລັບ ວັນເສົາ – ໃຜກໍຕາມທີ່ຕັດເລັບໃນວັນນີ້ ຈະສົ່ງຜົນດ້ານສຸກຂະພາບ ລົ້ມປ່ວຍບໍ່ສະບາຍ ເປັນໂລກໄພຕ່າງໆ
• ຫ້າມຕັດເລັບ ວັນພະ ຫຼື ວັນສິນ – ຄົົນທີ່ຕັດເລັບວັນນີ້ ມັກຈະອາຢຸສັ້ນ ລົ້ມປ່ວຍບໍ່ສະບາຍງ່າຍ ແລະ ມີເລື່ອງເດືອດຮ້ອນ ມັກເກີດອຸບັດເຫດໄດ້ງ່າຍໆ