ອາຫານເຊົ້າສຳຄັນທີ່ສຸດແທ້ ຫຼື ບໍ່?

175
อาหารเช้าสำคัญที่สุดจริงหรือไม่?
0e019f3b 5145 4866 9d1b afe1556a1399 cx0 cy5 cw0 w800 h450

ອາຫານເຊົ້າສຳຄັນທີ່ສຸດແທ້ ຫຼື ບໍ່?

Cordialis Msora-Kasago ນັກໂພຊະນາການແລະໂຄສົກຖາບັນ the Academy of Nutrition and Dietetics ເວົ້າວ່າ ໃນຖານະນັກໂພຊະນາການ ນາງມັກຈະແນະນຳໃຫ້ທຸກຄົນເລີ່ມຕົ້ນມື້ໃໝ່ດ້ວຍການກິນອາຫານເຊົ້າທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ຕະຫຼອດຊ່ວງໄລຍະເວລາ 20 ປີທີ່ຜ່ານມານາງບໍ່ເຄຍພົບນັກໂພຊະນາການຄົນໃດທີ່ແນະນຳໃຫ້ງົດອາຫານເຊົ້າເລຍ ອາຫານເຊົ້າຊ່ວຍເພີ່ມພະລັງງານ ຄວບຄຸມຄວາມຢາກອາຫານ ລຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ຢັງຊ່ວຍພັດທະນາສະມາທິ ແລະ ສະມັດຖະພາບຮ່າງກາຍອີກດ້ວຍ

ຫາກມີການວາງແຜນໂພຊະນາການຢ່າງດີ ອາຫານເຊົ້າຢັງສາມາດເພີ່ມສານອາຫານທີ່ສຳຄັນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນໂປລຕີນ ໄຂມັນ ແລະ ແຄວຊ່ຽມຊະນິດທີ່ດີຕໍ່ສຸກຂະພາບ

ແຕ່ສູດການອົດອາຫານເປັນຊ່ວງໆ ທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນໃນການລຸດນ້ຳໜັກມັກແນະນຳໃຫ້ຕ້ອງງົດອາຫານເຊົ້າ

Mark Mattson ນັກປະສາດວິທະຍາທີ່ສະຖາບັນ National Institute on Aging ແລະ ທີ່ຄະນະແພດຢສາດມະຫາວິທະຍາໄລ Johns Hopkins ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດຄວາມຂອງ New York Times ເມື່ອໄວໆ ນີ້ວ່າຄົົນທີ່ພະຍາຍາມລຸດນ້ຳໜັກຄວນພະຍາຍາມງົດແຄວລໍລີ່ໃຫ້ໄດ້ 16 ຊັ່ວໂມງ ແລະ ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃນການເຮັດເຊັ່ນນີ້ຄື ຢຸດກິນອາຫານກ່ອນ 20:00 ງົດອາຫານເຊົ້າໃນເຊົ້າມື້ຕໍ່ມາແລ້ວກິນອີກເທື່ອໃນເວລາທ່ຽງຂອງມື້ນັ້ນເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າສາມາດປັບຕັວກັບການງົດອາຫານເຊົ້າແລ້ວ ເຈົ້າກໍຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ບໍ່ດີຈາກການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນເລຍ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການວິໄຈໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບອາຫານເຊົ້າແລະການຄວບຄຸມນ້ຳໜັກນັ້ນມີຄວາມຂັດແຢ້ງກັນ ຕັວຢ່າງເຊັ່ນ ເມື່ອໄວໆມານີ້ BMJ ໄດ້ວິເຄາະງານວິໄຈ 13 ສະບັບກ່ຽວກັບອາຫານ ແລະ ສະຫຼຸບວ່າການກິນອາຫານເຊົ້າອາດບໍ່ແມ່ນກົນລະຢຸດທີ່ດີສຳລັບການລຸດນ້ຳໜັກ

ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາວິໄຈສະບັບອື່ນໆ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການກິນ
ອາຫານເຊົ້າຫຼາຍ ແລະ ອາຫານແລງໜ້ອຍ ຊ່ວຍໃຫ້ລຸດນ້ຳໜັກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ່ 2 ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈກໍລຸດລົງ ເພາະວ່າການກິນອາຫານທີ່ແຄລໍລີ່ຫຼາຍ ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນມື້ໃໝ່ນັ້ນສອດຄ້ອງກັບວົງຈອນໂມງຊີວະສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບເຜົາຜານ ແລະ ລຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການທີ່ນ້ຳໜັກຕັວເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອທຽບກັບການກິນແຄລໍລີ່ໃນຕອນຄ່ຳ

ໃນການສຶກສານ້ອຍໆເທື່ອລ່າສຸດ ນັກວິໄຈໃຫ້ອາສາສະໝັກກຸ່ມໜຶ່ງກິນອາຫານເຊົ້າຫຼາຍ ແລະ ອາຫານແລງໜ້ອຍ ແລະ ອີກກຸ່ມໜຶ່ງກິນອາຫານເຊົ້າໜ້ອຍ ແລະ ອາຫານແລງຫຼາຍ ຜົນລັບທີ່ໄດ້ນັ້ນສອດຄ້ອງກັບການສຶກສາເທື່ອກ່ອນໜ້ານີ້ ຄືກຸ່ມທີ່ກິນອາຫານເຊົ້າຫຼາຍກວ່າອາຫານຄ່ຳ ທັງທີ່ມີປະລິມານແຄລໍລີ່ເທົ່າກັນ ສາມາດເຜົາຜານແຄລໍລີ່ໄດ້ຫຼາຍກວ່າອີກກຸ່ມໜຶ່ງເຖິງ 2.5 ເທົ່າ ແລະລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ ແລະ ອິນຊູລິນກໍລຸດລົງ

Tamara Duker Freuman ນັກໂພຊະນາການຈາກນິວຢອກເວົ້າວ່າສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກການສຶກສາຈຳນວນຫຼາຍທີ່ມີຂຶ້ນໃນຊ່ວງຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະແມ້ກະທັ່ງຫຼາຍສິບປີກໍຄືຜູ້ທີ່ກິນອາຫານເຊົ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີຄ່າດັດສະນີຮ່າງກາຍຕ່ຳກວ່າ (BMI) ແລະ ມີລະບົບການເຜົາຜານທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດທີ່ 2 ແລະພະຍາດຫົວໃຈລຸດລົງ

ໃນອາທິດນີ້ລາຍງານການວິເຄາະທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Clinical Nutrition ສະຫຼຸບວ່າການກິນອາຫານເຊົ້າເປັນປະຈຳອາດຊ່ວຍໃຫ້ສຸກຂະພາບຫົວໃຈດີຂຶ້ນ ແລະ ລຸດອັດຕາການເສຍຊີວິດຈາກສາເຫດທັງໝົດ ໃນຂະນະທີ່ການງົດອາຫານຕອນເຊົ້າຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ການເສຍຊີວິດ

Freuman ເວົ້າວ່າແຕ່ນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ທີ່ງົດອາຫານເຊົ້າທຸກຄົນຈະຕ້ອງມີນ້ຳໜັກຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ຫຼື ພະຍາດເບົາຫວານປລະເພດ 2 ແລະ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບຸກຄົນທີ່ງົດອາຫານເຊົ້າ ແລະ ມີສຸກຂະພາບທີ່ດີຢູ່ແລ້ວຈະຕ້ອງເລີ່ມກິນອາຫານເຊົ້າ ແຕ່ຫາກເຈົ້າບໍ່ກິນອາຫານເຊົ້າ ແຕ່ມີບັນຫາເລື່ອງນ້ຳຕານໃນເລືອດ ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຄໍເລດເຕີລໍ ຫຼື ນ້ຳໜັກຕົວແມ່ນຈະກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດກໍຄວນພິຈາລະນາສ້າງນິໄສການກິນອາຫານເຊົ້າທີ່ດີຕໍ່ສຸກຂະພາບທຸກມື້ ແລະ ລຸດອາຫານເຢັນໆ

ການໃຊ້ສູດອົດອາຫານຮ່ວມກັບການກິນອາຫານເຊົ້າ

Msora-Kasago ນັກໂພຊະນາການຈາກສະຖາບັນ the Academy of Nutrition and Dietetics ອະທິບາຍວ່າການປະຕິບັດຕາມລະບົບການຄວບຄຸມເວລາກິນອາຫານປະຈຳວັນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງງົດອາຫານເຊົ້າ ຕັວຢ່າງເຊັ່ນ ເຈົ້າສາມາດຢຸດກິນເວລາ 19:00 ແລະ ບໍ່ກິນອີກເລຍຈົນກວ່າຈະເຖິງ 7 ໂມງເຊົ້າໃນເຊົ້າມື້ຖັດໄປ ຊຶ່ງເຈົ້າຈະຢັງໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການອົດອາຫານ 12 ຊັ່ວໂມງໃນຂະນະທີ່ເຕີມພະລັງໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງເຈົ້າດ້ວຍສານອາຫານທີ່ສຳຄັນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນມື້ໃໝ່

ກິນອາຫານເຊົ້າກ່ອນອອກກຳລັງກາຍດີຫຼືບໍ່?

ງານວິໄຈບາງອັນລະບຸວ່າເຈົ້າສາມາດເຜົາຜານໄຂມັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຫາກອອກກຳລັງກາຍໃນຂະນະທ້ອງວ່າງ
ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ ບາງຄົນສາມາດອອກກຳລັງກາຍໃນສະພາບທີ່ອົດອາຫານໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ສຶກຫຍັງ ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໆ ອາດຮູ້ສຶກອ່ອນແອ ວິນວຽນ ຫຼື ບໍ່ສາມາດອອກກຳລັງກາຍໄດ້

ອາຫານເຊົ້າທີ່ມີປະໂຫຍດ

Msora-Kasago ເວົ້າວ່າໃນການເລືອກອາຫານເຊົ້ານັ້ນໃຫ້ເບີ່ງຫາອາຫານທີ່ມີໂປລຕີນຊຶ່ງຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມອິ່ມ ແລະ ລຸດການກິນອາຫານວ່າງຕອນກາງເວັນ ແລະ ວ່າອາຫານເຊົ້າທີ່ມີປະໂຫຍດຄວນມີເມັດພືດ ໄຂມັນເພື່ອສຸກຂະພາບ ໝາກໄມ້ ຫຼື ຜັກ ແລະ ອາຫານ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມທີ່ອຸດົມດ້ວຍແຄວຊຽມ