ໂທລະສັບຕົກນ້ຳ ໂທລະສັບປຽກນ້ຳ ເຮັດຈັ່ງໃດດີ ? ແປງໄດ້ບໍ?

161
ໂທລະສັບຕົກນ້ຳ ໂທລະສັບປຽກນ້ຳ ເຮັດຈັດີ ? ຊ່ອມໄດ້ມັ້ຍ ?
iphone mojado water resistant

ໂທລະສັບຕົກນ້ຳ ໂທລະສັບປຽກນ້ຳ ເຮັດຈັ່ງໃດດີ ? ແປງໄດ້ບໍ?

ໂທລະສັບມືຖືສ່ວນໃຫຍ່ຕະຫຼາດຕອນນີ້ ມັກຈະມີຟີເຈີກັນນ້ຳ ແຕ່ກໍຍັງມີອີກຫຼາຍໆລຸ້ນທີ່ຢັງບໍ່ມີຄຸນສົມບັດນີ້ ຊຶ່ງຖ້າໃຜຫຼາຍໆຄົນເຮັດພາດນ້ຳຫົກໃສ່ ຫຼື ຕົກນ້ຳ ຄົງຕ້ອງອຸທານຕາມໆ ກັນວ່າ “ຊວຍແລ້ວ” ຮູບທີ່ຖ່າຍເອົາໄວ້ ເບີໂທລະສັບຕ່າງໆ ທັງຫມົດໄປເຖິງໄຟລ໌ງານທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນເຄື່ອງ ໃສຈະລະຫັດຜ່ານໃນແອບຕ່າງໆທີ່ຈຳບໍ່ໄດ້ອີກ ຖ້າມີບັນທຶກໄວ້ສຳຮອງກໍຢັງພໍກູ້ມາໄດ້ ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີລະກໍ… “ຈົບກັນ”

ແຕ່ເອົາແທ້ໆ ຢ່າຟ້າວໝົດຫວັງ ເມື່ອມືຖືຕົກນ້ຳ ບໍ່ໄດ້ແປວ່າມັນຈາກເຮົາໄປທັນທີ ແຕ່ຖ້າເຮົາແກ້ບັນຫາເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ໄວແລະຖືກຕ້ອງ ກໍຢັງພໍຈະນຳກັບມາໃຊ້ງານໄດ້ຢູ່

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ? ເມື່ອໂທລະສັບຕົກນ້ຳ ຫຼື ປຽກນ້ຳ ?

ບໍ່ວ່າມືຖືຈະແຂງແຮງທົນທານສຳໃດ ຫາກເປັນລຸ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ກັນນ້ຳ ‘ນ້ຳ’ ກໍຖືເປັນຈຸດອ່ອນຂອງມືຖືສະເໝີ ຊຶ່ງຈະມີຜົນກັບຕໍ່ການໃຊ້ງານ ຊ່ອງສຽບຫູຟັງ ແລະ ລຳໂພງທັນທີ ນອກຈາກນີ້ ນ້ຳຈະໄຫຼໄປຢັງແຜງວົງຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນສູງກວ່າປົກກະຕິຈົນເກີດອາການໄໝ້ອີກດ້ວຍ

ວິທີການທີ່ເຂົ້າໃຈຜິດໆ ບາງຢ່າງອາດເຮັດໃຫ້ອາການໜັກເຂົ້າໄປອີກ ຢ່າງເຊັ່ນ ການປລ່ອຍໃຫ້ມືຖືທີ່ດກນ້ຳແຫ້ງດ້ວຍຕັວເອງ ເພາະຢິ່ງປລ່ອຍໃຫ້ນ້ຳຢູ່ກັບວົງຈົນຫຼື ຄອຍຖ້າລ໌ດົນເທົ່າໄຫຣ່ ກໍຈະເກີດການກັດຝົນຫລາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ

ຊຶ່ງເລື່ອງນີ້ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກັນຢູ່ພອດມົກວົນ ເມື່ອດມາຣົ໌ດໂຟນຕົກນ້ຳຫຼື ປຽກນ້ຳໃນບາງກໍລະນີ ຕັວລະບົບອາດຢັງບໍ່ໄດ້ສະແດງອາການໃນທັນທີ ຢ່າງເຊັ່ນການນຳມືຖືໄປໃຊ້ງານລະຫວ່າງອາບນ້ຳເລື້ອຍໆ ທຳໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານນິ່ງນອນໃຈ ແຕ່ໃນອີກບໍ່ຈັກມື້ຖັດມາ ກາຍເປັນວ່າມືຖືກັບເປີດບໍ່ຕິດເສຍແລ້ວ

ອີກເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ຄວນຮູ້ໄວ້ກໍຄື ປະເພດຂອງນ້ຳທີ່ຕົກລົງໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າການເຮັດສມາຣົ໌ດໂຟນຕົກສ້ວມອາດຈະເບິ່ງສົກກະປົກຢ່າງຮຸນແຮງ ແຕ່ສິ່ງທີ່ແຢ່ແທ້ໆ ຄືການໃຫ້ມືຖືທີ່ບໍ່ໄດ້ກັນນ້ຳໄປສັມຜັດກັບນ້ຳທະເລ ເພາະນ້ຳເຄັມມີລິດໃນການກັດຝົນຫລາຍກວ່ານ້ຳຈືດຫລາຍ ເປີເຊັນຕ໌ການພົ້ນຂີດອັນຕະລາຍແກ່ຊີວິດຂອງມືຖືກໍຈະຕ່ຳລົງໄປອີກ

ສິ່ງທີ່ຄວນຈະຮີບເຮັດເມື່ອໂທລະສັບຕົກນ້ຳ

ຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຂໍ້ຄວນປະຕິບັດເມື່ອເກີດອຸບັດເຫດມືຖືຕົກນ້ຳ ທີ່ຕ້ອງທ່ອງໃຫ້ຂຶ້ນໃຈກ່ອນຈະເກີດເຫດການຂຶ້ນ ຊຶ່ງສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດ ກໍເປັນວິທີການໂດຍທັ່ວໄປທີ່ເຂົ້າໃຈບໍ່ຍາກ ແຕ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກໍຄືຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆ ທີ່ຄວນຮູ້ເອົາໄວ້ ເພາະຂໍ້ຫ້າມສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ລ້ວນເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີ່ຫຼາຍໆ ຄົນຢັງເຮັດກັນຢູ່ທັງສິ້ນ

ຂັ້ນຕອນການປົດມົບຢາບານມືຖືເບື້ອງຕົ້ນ

 • ຮີບປິດມືຖື ທັງຫມົດທັງນຳສິ່ງແປກປອມຕ່າງໆ ທີ່ຕິດຢູ່ກັບມືຖືອອກໃຫ້ໝົດ (ຖ້າມີ)
 • ເຊັດທຸກພື້ນຜິວໃຫ້ສະອາດດ້ວຍຜ້າໄມໂຄຣໄຟເບີແລະເຈນເຮັດຄວາມສະອາດ (ໃສ່ຖົງມືດ້ວຍຖ້າຈຳເປັນ)
 • ເຮັດໃຫ້ມືຖືແຫ້ງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ໃນຕອນນັ້ນ
 • ຖອດທຸກຢ່າງອອກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ແບດເຕີຣີ່ (ຖ້າດອົດໄດ້), ຊິມກາດ ຫຼື ສາຍຫູຟັງຕ່າງໆ
 • ຕັ້ງມືຖືໄວ້ໃນແນວຕັ້ງ ຖ້າດອົດແບດເຕີຣີ່ອອກບໍ່ໄດ້

ສິ່ງທີ່ຫ້າມເຮັດເດັດຂາດ

 • ຫ້າມອບມືຖືດ້ວຍໄມໂຄຣເວຟເດັດຂາດ – ມືຖືບໍ່ແມ່ນອາຫານ ແລະສ່ຽງຕໍ່ໄຟໄໝ້ອີກດ້ວຍ
 • ຫ້າມນຳມືຖືໄປແຊ່ຊ່ອງແຂງ (ເປັນຫຍັງເຖິງເຮັດນະ?) – ເມື່ອນ້ຳແຂງລະລາຍ ກໍກາຍເປັນນ້ຳເຂົ້າໄປໃນມືຖືຢູ່ດີ
 • ຫ້າມໃຊ້ໄດຣ໌ເປົ່າຜົມ ເປົ່ານ້ຳໃຫ້ແຫ້ງເດັດຂາດ – ຄວາມຮ້ອນຈາກໄດຣ໌ ຈະເຮັດໃຫ້ແຜງວົງຈົນໄໝ້ຢູ່ດີ
 • ຫ້າມໃຊ້ໄອຮ້ອນຈາກເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ – ຄວາມຮ້ອນບໍ່ວ່າຈະຫລາຍຫຼື ນ້ອຍ ກໍມີສິດເຮັດໃຫ້ແຜງວົງຈົນໄໝ້
 • ຫ້າມນຳໄປແຊ່ເຂົ້າສານ – ແມ່ນຈະມີຄວາມເຊື່ອວ່າເຂົ້າສານຈະຊ່ວຍດູດຄວາມຊື້ນ ແຕ່ຜົນການວິໃຈກໍອອກມາວ່າ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ໄວພໍທີ່ຈະຊ່ວຍຊີວິດມືຖືຈາກການກັດຝົນຂອງນ້ຳຢູ່ດີ

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ກໍ.. ສົ່ງສູນບໍລິການ ຫຼື ຮ້ານແປງໂທລະສັບ ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື

ການຈະເຮັດໃຫ້ມືຖືແຫ້ງດ້ວຍຕັວເອງແທ້ໆ ແລ້ວບໍ່ແມ່ນຄວາມຄິດທີ່ດີປານໃດ ເພາະຈຸດທີ່ນ້ຳໄປສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຢູ່ໃນສ່ວນຂອງມືຖືທີ່ປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ໃຊ້ງານຄືເຮົາ ເຂົ້າໄປບໍ່ເຖິງ ນອກຈາກວ່າຈະມີທັກສະລະດັບຊ່າງທີ່ສາມາດຖອດວົງຈົນມືຖືອອກມາເຮັດຄວາມສະອາດໄດ້ ແຕ່ຖ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ ສົ່ງຫາມືອາຊີບກໍເບິ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກັບມືຖືສຸດທີ່ຮັກຂອງເຮົາຫລາຍທີ່ສຸດ

ຖ້າວົງຈອນຂອງມືຖືໄໝ້ໄປຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ (ເປີດບໍ່ຕິດ) ລອງເຊັກປະກັນສິນຄ້າກ່ອນເລຍ ຖ້າຢັງບໍ່ໝົດແລະເງື່ອນໄຂປະກັນຄອບຄຸມເລື່ອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກນ້ຳກໍຖືວ່າໂຊກດີໄປ ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີປະກັນໃດໆ ກໍແນ່ນອນວ່າ ຕ້ອງເສຍຄ່າແປງ ຄ່າອະໄຫຼ່ກັນໄປຕາມຂັ້ນຕອນ

ແຕ່ຖ້າມືຖືຢັງເປີດຕິດ ກໍຖືວ່າໂຊຄະດີທີ່ແຜງວົງຈົນຢັງບໍ່ເສຍຫາຍ ຖ້າມີອາການຂ້າງຄຽງເລັກໆນ້ອຍໆ ກໍແປງຕາມຮ້ານ ຫຼື ສູນບໍລິການໄດ້ຕາມສະດວກ

ປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນ ດີກວ່າເກີດບັນຫາແລ້ວມາຕາມແກ້

ເຖິງວ່າມືຖືຫຼາຍໆ ລຸ້ນຈະມີເລື່ອງຄວາມທົນທານ ກັນນ້ຳ ກັນກະແທກມາເປັນຈຸດຂາຍ ແຕ່ເອົາແທ້ໆແລ້ວ ອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ງານແບບສົມບູນແບບ ສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນເຮັດຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄື ການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມືຖືພົບເຈີກັບເຫດການຢ່າງຕົກນ້ຳ ຫຼື ມີຄວາມຊື້ນເຂົ້າໄປທຳລາຍຕົວເຄື່ອງ ກໍເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ນິ້ເປັນຄຳແນະນຳທີ່ຄວນເຮັດເປັນຢ່າງຢິ່ງ

ຂໍ້ປະຕິບັດແນະນຳໃນການຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ມືຖືເສຍຫາຍຈາກການຕົກນ້ຳ
 1. ຊື້ໂທລະສັບລຸ່ນກັນນ້ຳໄດ້ ຫຼື ຊື້ເຄດກັນນ້ຳມາໃຊ້ງານ ຊຶ່ງມາດຕະຖານອາດຈະບໍ່ໄດ້ກັນນ້ຳແບບ 100% ໂດຍບໍ່ເສຍຫາຍ ແຕ່ການປ້ອງກັນເບື້ອງຕົ້ນກໍຊ່ວຍໃຫ້ອຸ່ນໃຈໃນລະດັບໜຶ່ງ
 2. ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຊ້ງານມືຖືໃນສະຖານນະການທີ່ສ່ຽງ ເກັບມືຖືໃນກລະເປົ໋າໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ຫຼື ຢ່າງນ້ອຍໆຈັບມືຖືໃຫ້ແໜ້ນເມື່ອຢູ່ໃກ້ແຫຼ່ງນ້ຳ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະລອຍ ແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ຫຼື ແມ້ແຕ່ອ່າງນ້ຳນ້ອຍໆໜ້າບ້ານ
 3. ງົດໃຊ້ມືຖືໃນຫ້ອງນ້ຳຖ້າບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງເລັ່ງດ່ວນ ທຸລະອື່ນໆ

ວິທີການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ ຢ່າງນ້ອຍກໍດີກວ່າເກີດເຫດຂຶ້ນມາແທ້ໆ ອາດຕ້ອງເສຍເງີນເພື່ອໃຫ້ມືຖືໄປຮັກສາຕັວຈາກອາການຈົມນ້ຳແທນ