Download PAYBACK – promocje, kupony i nagrody za punkty 21.06.10831 APK

Download PAYBACK – promocje, kupony i nagrody za punkty 21.06.10831 APK

10.0 (64786)Apps, Shopping

App Information of PAYBACK – promocje, kupony i nagrody za punkty

App Name PAYBACK – promocje, kupony i nagrody za punkty v21.06.10831
Genre Apps, Shopping
Size27.3 MB
Latest Version21.06.10831
Get it On Google Play
Update2021-07-02
Package Namepl.payback
Rating 10.0 ( 64786 )
Installs1,000,000+

Aplikacja mobilna PAYBACK to narzędzie o wielu funkcjach! Aktywujesz w niejkupony, dzięki którym szybciej zbierzesz punkty na swoją wymarzoną nagrodę. Nie zapomnisz też już nigdy karty lojalnościowej czy rzeczy, które miałeś kupić. Wystarczy, że będziesz mieć przy sobie telefon z aplikacją PAYBACK. Poznaj lepiej jej funkcje:

► Masz kartę zawsze przy sobie

W aplikacji mobilnej znajduje się wirtualna karta PAYBACK, którą możesz skanować w każdym sklepie stacjonarnym, będącym partnerem PAYBACK. W ten sposób zmniejszasz liczbę plastikowych kart w portfelu🙂. Jest to rozwiązanie szybkie i bezpieczne. Wystarczy, że zeskanujesz kartę na czytniku przy kasie. Karta jest przypisana do konta PAYBACK, dzięki czemu po każdej transakcji naliczane są kolejne punkty przybliżające Cię do upragnionej nagrody.

►Meldujesz się w PAYBACK GO i zbierasz dodatkowe punkty tylko za check-in

Dzięki funkcji PAYBAK GO opartej na geolokalizacji, przeniesiesz się do świata partnera, u którego aktualnie robisz zakupy. W czasie zakupów otwórz aplikację PAYBACK, dotknij logotyp partnera w górnej części ekranu aplikacji, a aplikacja dostosuje swój wygląd i wyświetli wszystkie oferty i promocje do danego sklepu w jednym miejscu.

► Szybko sprawdzasz, czy Twój ulubiony sklep to sklep partnerski
Lista partnerów PAYBACK obejmuje blisko 300 sklepów i nieustannie się powiększa. Nie musisz jednak znać jej na pamięć. Sprawdź w aplikacji, czy dany sklep jest partnerem PAYBACK i aktywuj kupony do niego. Jeśli zrobisz zakupy online lub stacjonarne razem z nami, zyskasz możliwość wymiany punktów na atrakcyjne nagrody. Punkty PAYBACK możesz zbierać, kupując m.in. w Allegro, Kauflandzie, bp, MaxiZoo, PSB Mrówka. Aby szukanie sklepów było łatwiejsze, sklepy zostały podzielone na kategorie:
Moda i uroda👗
RTV i AGD📺
Podróże✈️
Usługi i Moto🚗
Czas wolny🚴‍♂️
Jedzenie online🍕
► Aktywujesz kupony i szybciej zbierasz punkty

Instalując aplikację PAYBACK, zyskujesz dostęp do mnóstwa kuponów, które pozwolą Ci szybciej zebrać punkty. Kupony możesz aktywować, wchodząc do sekcji „Kupony” w menu na dole ekranu. Zwróć uwagę, że wiele kuponów jest dostępnych wyłącznie w aplikacji mobilnej – nie znajdziesz ich na stronie WWW. Jeśli interesują Cię kupony konkretnego sklepu, przefiltruj je za pomocą przycisku w prawym, górnym rogu ekranu sekcji Kupony.

► Wymieniasz punkty na nagrody

W programie PAYBACK czekają na Ciebie atrakcyjne nagrody. Wymiana punktów na nagrody rzeczowe lub vouchery jest niezwykle prosta. Wystarczy wejść do zakładki „Więcej”, wybrać Sklep z nagrodami i wyszukać nagrodę, która Cię najbardziej interesuje. Aby ułatwić Ci wybór, nagrody podzieliliśmy na kategorie, np. Kuchnia, Zdrowie i Uroda, Elektronika, Dom, Samochód, itp. Istnieje możliwość wymiany punktów na vouchery, które możesz podarować bliskiej osobie, jako prezent.

► Kupujesz wszystko, czego potrzebujesz

Ile razy zdarzyło Ci się zapomnieć czegoś, będąc w sklepie? Dzięki aplikacji PAYBACK swoją listę zakupów zawsze masz przy sobie. Jest to o wiele wygodniejsze niż lista na kartce papieru. Ponadto, aplikacja zakupowa może służyć także jako lista zadań do zrobienia. Wystarczy wpisać na nią rzeczy do zrobienia, a po ich zakończeniu odznaczyć jako „gotowe”. Listę zakupów możesz udostępniać innym osobom.

► Jesteś na bieżąco z najlepszymi promocjami

Teraz już nie ominie Cię żadna ciekawa promocja. Dzięki powiadomieniom push wysyłanym za pomocą aplikacji dowiesz się, który ze sklepów przygotował dla ciebie promocje i rabaty.

► Sprawdzasz sklepy partnerskie blisko siebie

Na mapie dostępnej w aplikacji łatwo sprawdzisz, które sklepy partnerskie znajdują się w okolicy. Wystarczy, że dotkniesz mapy, a przy włączonej geolokalizacji, aplikacja wskaże Ci sklepy partnerskie.

The PAYBACK mobile application is a tool with many functions! You activate coupons there, thanks to which you will collect points faster for your dream prize. You will also never forget your loyalty card or the things you were supposed to buy. All you need to do is have a phone with the PAYBACK application with you. Get to know its functions better:

► You always have the card with you

There is a virtual PAYBACK card in the mobile application, which you can scan in any PAYBACK partner store. This way you reduce the number of plastic cards in your wallet🙂. It is a fast and safe solution. All you need to do is scan the card on the reader at the checkout. The card is assigned to the PAYBACK account, thanks to which, after each transaction, further points are added that bring you closer to the desired award.

►You log in to PAYBACK GO and collect extra points only for check-in

Thanks to the PAYBAK GO function based on geolocation, you will be transferred to the world of the partner you are currently shopping with. When shopping, open the PAYBACK application, touch the partner’s logo in the upper part of the application screen, and the application will adjust its appearance and display all offers and promotions for a given store in one place.

► You quickly check if your favorite store is a partner store
The list of PAYBACK’s partners includes nearly 300 stores and is constantly growing. However, you don’t need to know it by heart. Check in the application whether a given store is a PAYBACK partner and activate coupons for it. If you do online or stationary purchases with us, you will be able to exchange points for attractive prizes. You can collect PAYBACK points by purchasing e.g. in Allegro, Kaufland, bishop, MaxiZoo, PSB Mrówka. To make the search for stores easier, the stores have been divided into categories:
Fashion and beauty
RTV and household appliances📺
Travel✈️
Services and Moto🚗
Free time🚴‍♂️
Eating online🍕
► You activate coupons and collect points faster

By installing the PAYBACK application, you gain access to a multitude of coupons that will allow you to collect points faster. You can activate the coupons by going to the “Coupons” section in the menu at the bottom of the screen. Note that many coupons are only available in the mobile app – you will not find them on the website. If you are interested in the coupons of a specific store, filter them using the button in the upper right corner of the Coupons section screen.

► You redeem your points for prizes

Attractive prizes await you in the PAYBACK program. Redeeming points for material prizes or vouchers is extremely simple. Just go to the “More” tab, select the Rewards Store and search for the award that interests you the most. To make your selection easier, we have divided the prizes into categories, e.g. Kitchen, Health and Beauty, Electronics, Home, Car, etc. You can exchange points for vouchers that you can give to a loved one as a gift. < / p>
► You buy everything you need

How many times have you forgotten something while in the store? Thanks to the PAYBACK application, you always have your shopping list with you. This is much more convenient than a list on a piece of paper. In addition, the shopping app can also be used as a to-do list. You just need to enter things to do on it, and after they are finished, mark it as “done”. You can share your shopping list with others.

► You are up to date with the best promotions

Now you will not miss any interesting promotion. Thanks to push notifications sent via the application, you will find out which store has prepared promotions and discounts for you.

► You check partner stores close to each other

You can easily check which partner stores are located in the area on the map available in the application. All you need to do is touch the map, and with geolocation enabled, the application will show you partner stores.

Wprowadziliśmy drobne usprawnienia i poprawki. Dziękujemy, że jesteście z nami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *