Free Download SMHI Väder 4.0.9 APK

Free Download SMHI Väder 4.0.9 APK

10.0 (13846)Apps, Weather

App Information of SMHI Väder

App Name SMHI Väder v4.0.9
Genre Apps, Weather
Size16.9 MB
Latest Version4.0.9
Get it On Google Play
Update2021-06-02
Package Namese.smhi.mobile.android
Rating 10.0 ( 13846 )
Installs1,000,000+

SMHIs app visar väderprognoser för ett stort antal orter, både i Sverige och utomlands, samt varningar när allvarliga väder- och vattenhändelser förutses.
I appen finns push-notiser för varningar, zoombara kartor och widgets för snabb överblick. Du kan söka och spara flera favoritorter men även välja att låta appen följa din position så att du alltid får väderprognosen för platsen där du befinner dig.

Med SMHIs app får du:
• Tiodygnsprognoser för orter
+ I tabellform med vädersymboler
+ I diagramform
• Textprognos
+ Meteorologens kommentar om vädret
• Vädret de senaste 24 timmarna
• Zoombara väderkartor som visar:
+ Observerad nederbörd från radar och nederbördsprognos
+ Detaljerad nederbörd från radar som uppdateras var femte minut
+ Detaljerad vindprognos för hela Norden
• ”Känns som”-temperatur, vilket är temperatur i kombination med vind

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.
SMHI. Alltid de bästa underlagen för dina beslut.
SMHI’s app shows weather forecasts for a large number of locations, both in Sweden and abroad, as well as warnings when serious weather and water events are forecast.
The app contains push notifications for alerts, zoomable maps and widgets for a quick overview. You can search and save several favorite places, but also choose to let the app follow your position so that you always get the weather forecast for the place where you are.

With SMHI’s app you get:
• Ten-day forecasts for localities
+ In tabular form with weather symbols
+ In diagram form
• Text forecast
+ The meteorologist’s comment on the weather
The weather for the last 24 hours
• Zoomable weather maps showing:
+ Observed precipitation from radar and precipitation forecast
+ Detailed rainfall from radar that is updated every five minutes
+ Detailed wind forecast for the whole of the Nordic region
• “Feels like” temperature, which is temperature in combination with wind

SMHI is a Swedish expert authority with a global perspective and a vital task in predicting changes in weather, water and climate. With a scientific basis and through knowledge, research and services, we contribute to increasing the sustainability of society as a whole. Every day, around the clock, all year round.
SMHI. Always the best basis for your decisions.
Korrigering för midnattssol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *