Download Kết quả học tập học sinh – ket qua hoc tap 2.3.2 APK

Download Kết quả học tập học sinh – ket qua hoc tap 2.3.2 APK

10.0 (4348)Apps, Education

App Information of Kết quả học tập học sinh - ket qua hoc tap

App Name Kết quả học tập học sinh - ket qua hoc tap v2.3.2
Genre Apps, Education
Size17.9 MB
Latest Version2.3.2
Get it On Google Play
Update2021-04-23
Package Namecom.chinhvd.gradereport
Rating 10.0 ( 4348 )
Installs500,000+

– Ứng dụng cho phép học sinh tự nhập điểm để theo dõi kết quả học tập của bản thân cũng như phụ huynh theo dõi kết quả học tập của con cái.
– Những tính năng chính :
+ Nhập điểm các môn học và tính tổng kết từng môn và tổng kết chung ngay khi nhập điểm. Xem từng điểm của từng môn.
+ Nhập điểm dự kiến để xem mục tiêu điểm các môn để đạt được kết quả mong muốn.
+ Sự kiện: Lưu và nhắc nhở lịch kiểm tra và các sự kiện của người dùng.
+ Thời khóa biểu : lưu lịch học và lịch kiểm tra trong tuần (Đã nhập trong sự kiện), giúp người dùng có thể theo dõi công việc trong tuần với các buổi: Sáng, Chiều và Tối.
+ Thống kê : Giúp người dùng có cái nhìn trực quan về kết quả học tập dưới dạng biểu đồ.
+ Góc học tập : Cung cấp kiến thức chung cho khối THPT.

*** TIỆN ÍCH ***
+ Nhập điểm dễ dàng và xem kết quả nhanh chóng.
+ Nhắc nhở hàng ngày lịch học và lịch kiểm tra.
+ Cung cấp kiến thức bổ ích.
– The application allows students to enter scores to track their own academic results as well as parents to monitor their children’s learning results.
– Main features:
  + Enter the course scores and summarize each subject and summarize it as soon as the score is entered. See each point of each subject.
  + Enter the expected score to see the subject’s score goals to achieve the desired results.
  + Events: Save and remind user check schedules and events.
  + Timetable: save the class schedule and schedule for the week (Entered in the event), enabling users to follow the week’s work with sessions: Morning, Afternoon and Evening.
  + Statistics: Help users to have a visual view of learning results in the form of charts.
  + Learning corner: Provide general knowledge for high school.
 
*** UTILITIES ***
 + Enter points easily and see results quickly.
 + Daily reminder of class schedules and test schedules.
 + Provide useful knowledge.
Sửa lỗi tính tổng kết chung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *