Free Download Aftonbladet Nyheter 999010450 APK

Free Download Aftonbladet Nyheter 999010450 APK

10.0 (27099)Games, News & Magazines

App Information of Aftonbladet Nyheter

App Name Aftonbladet Nyheter v999010450
Genre Games, News & Magazines
Size24.7 MB
Latest Version999010450
Get it On Google Play
Update2021-08-06
Package Namese.aftonbladet.start
Rating 10.0 ( 27099 )
Installs1,000,000+

Aftonbladet – störst på nyheter!
Vi ger dig det absolut senaste nytt inom nyheter, sport & nöje.
Här kan du följa allt om coronaviruset, melodifestivalen, klimatkrisen, Svenska Hjältar, Damallsvenskan, väder och sportnyheter. Du kan även följa lokala nyheter, nyheter från de stora regionerna som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala eller större nyhetshändelser från hela världen.
Häng med i live-rapporteringar, se matcher och mycket mer på Aftonbladet TV och läs fördjupande Plus-artiklar eller nyheter om kändisar på nöjesbladet.
Sveriges vassaste skribenter som Jan Guillou, Lena Melin, Robert Aschberg ger dig alltid granskande reportage och debatt- och opinionsjournalistik.
Håll dig uppdaterad med våra notiser vid viktiga händelser och spara artiklar för att läsa senare.
Har du några idéer eller synpunkter?
Bra – då kan du höra av dig till [email protected]
Websida: https://www.aftonbladet.se

Användarvillkor: https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620164.ab
Personuppgiftspolicy:
https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620200.ab


Du som accepterat platstjänster avseende Aftonbladets applikation i din Android-enhet godkänner att Aftonbladet använder sig av så kallad geo-targeting, vilket innebär att Aftonbladet löpande samlar in uppgifter om din geografiska position.

Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll i våra digitala tjänster, såsom artiklar och annonser som är mer relevanta för dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra bolag inom Schibstedkoncernen. Aftonbladet sparar och kan komma att använda uppgifterna upp till sex (6) månader efter att uppgifterna samlats in.

Genom att du laddar hem, alternativt uppdaterat Aftonbladets applikation samtycker du till behandlingen enligt ovan. Om du inte längre vill att Aftonbladet ska kunna samla in uppgifter om din geografiska position kan du när som helst slå av platstjänster på din mobiltelefon. Du har också möjlighet att, en gång per år, få information om vilken information som finns sparad om dig, genom att kontakta Aftonbladets personuppgiftsombud.

Personuppgiftsansvarig är Aftonbladet, organisationsnummer 556100-1123, Västra Järnvägsgatan 21, 105 17 Stockholm.
Aftonbladet – biggest on news!
We give you the absolute latest news in news, sports & entertainment.
Here you can follow everything about the corona virus, the melody festival, the climate crisis, Swedish Heroes, Damallsvenskan, weather and sports news. You can also follow local news, news from the major regions such as Stockholm, Gothenburg, Malmö and Uppsala or major news events from around the world.
Join in live reports, watch matches and much more on Aftonbladet TV and read in-depth Plus articles or news about celebrities on the entertainment magazine.
Sweden’s sharpest writers such as Jan Guillou, Lena Melin, Robert Aschberg always give you scrutiny reports and debate and opinion journalism.
Stay up to date with our notices at important events and save articles to read later.
Do you have any ideas or comments?
Good – then you can contact [email protected]
Website: https://www.aftonbladet.se

Terms of use: https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620164.ab
Privacy Policy:
https://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article23620200.ab


You who have accepted site services regarding Aftonbladet’s application in your Android device agree that Aftonbladet uses so-called geo-targeting, which means that Aftonbladet continuously collects information about your geographical position.

The information is used to be able to provide you with on-site information and marketing via post, telephone or electronic communication such as text messages or e-mails. The information may also be used in the development of new products and services and to provide you with customized content in our digital services, such as articles and advertisements that are more relevant to you. The information may be disclosed to other companies within the Schibsted Group. Aftonbladet saves and may use the information up to six (6) months after the information has been collected.

By downloading, or updating Aftonbladet’s application, you agree to the treatment as above. If you no longer want Aftonbladet to be able to collect information about your geographical location, you can turn off location services on your mobile phone at any time. You also have the opportunity, once a year, to receive information about what information is stored about you, by contacting Aftonbladet’s personal data representative.

The person responsible for personal data is Aftonbladet, organization number 556100-1123, Västra Järnvägsgatan 21, 105 17 Stockholm.
• Diverse mindre buggfixar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *