App Information of SDPROG

App Name SDPROG v2.2.3
Genre Auto & Vehicles, Games
Size9.3 MB
Latest Version2.2.3
Get it On Google Play
Update2021-03-04
Package Namepl.sdprog
Rating
Installs50,000+

SDPROG to nowoczesne oprogramowanie, które łącząc się z komputerem pokładowym samochodu dostarcza najważniejsze informacje związane z jego pracą. Narzędzie jest bardzo łatwe i intuicyjne w obsłudze. Jest to rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrole nad swoim samochodem.

Program obsługuje wszystkie marki i modele samochodów do 2021 roku niezależnie od kraju w jakim zostały wyprodukowane. Jest to możliwe dzięki temu, iż system OBDII/EOBD został zamontowany w samochodach wraz z pojawianiem się norm dotyczących ochrony środowiska, które wymuszają na producentach samochodów stosowania jednolitego systemu diagnostycznego.
Program obsługuje wszystkie marki i modele samochodów wyprodukowanych po 2001 r. z silnikiem benzynowym i 2004 r. z silnikiem diesla.

Umożliwia:
– odczyt przyczyny świecenia się kontrolki Check Engine/MIL
– odczyt kodów: zapisanych, oczekujących, stałych, generycznych jak i specyficznych dla danego producenta
– uzyskanie dodatkowych instrukcji naprawy
– kasowanie kodów usterek

Program odczytuje wszystkie kody związane z system OBDII:
P – układ napędowy
B – nadwozie
C – podwozie
U – komunikacja sieciowa

Dodatkowo posiada bogatą bazę wskazówek technicznych, które pomogą użytkownikowi sprawniej znaleźć usterkę i ją usunąć, m.in. wskaże:
– możliwe przyczyny pojawienia się usterki
– przyczyny pojawienia się kodu błędu
– możliwe objawy
– zasada działania podzespołu

Podaje informacje przydatne przy zakupie samochodu, jak np.:
– przejechany dystans od momentu uaktywnienia kontrolki MIL
– czas od momentu usunięcia kodów usterek
– czas od momentu uaktywnienia się kontrolki MIL

W celu lepszego poznania procesów zachodzących w silniku, aplikacja ma możliwość monitorowania pracy poszczególnych czujników w samochodzie:
– temperatury silnika, zasysanego powietrza i otoczenia
– pozycji pedału przyśpieszenia
– napięcia w instalacji elektrycznej
– ciśnienia doładowania turbosprężarki
– napięcie sondy lambda
– wiele innych

Klucz do programu SDPROG można zakupić u autoryzowanych sprzedawców.
https://www.sdprog.com/kup-sdprog
SDPROG is a modern software that connects to the car’s on-board computer and provides the most important information related to its operation. The tool is very easy and intuitive to use. It is a solution for those who want to have full control of their car.

The program supports all car brands and models until 2021, regardless of the country in which they were produced. It is possible due to the fact that the OBDII / EOBD system has been installed in cars with the emergence of environmental protection standards, which force car manufacturers to use a uniform diagnostic system.
The program supports all brands and models of cars produced after 2001 with a gasoline engine and 2004 with a diesel engine.

It enables:
– reading the reason for the Check Engine / MIL indicator light
– reading codes: saved, pending, permanent, generic and specific for a given manufacturer
– obtaining additional repair instructions
– erasing fault codes

The program reads all codes related to the OBDII system:
P – drive system
B – body
C – chassis
U – network communication

In addition, it has an extensive database of technical tips that will help the user to find the fault and remove it more efficiently, e.g. will indicate:
– possible causes of the failure
– the reasons for the appearance of the error code
– possible symptoms
– the principle of operation of the component

Provides useful information when buying a car, such as:
– distance traveled since MIL activation
– time since the fault codes were removed
– time since the MIL is activated

In order to better understand the processes taking place in the engine, the application can monitor the operation of individual sensors in the car:
– engine temperature, intake air and ambient temperature
– the position of the accelerator pedal
– voltage in the electrical system
– turbo boost pressure
– lambda probe voltage
– many other

The SDPROG key can be purchased from authorized resellers.
https://www.sdprog.com/kup-sdprog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *