Free Download LiveP2000.nl – Free Meldingen v1.3.1c APK

Free Download LiveP2000.nl – Free Meldingen v1.3.1c APK

App Information of LiveP2000.nl - Free Meldingen

App Name LiveP2000.nl - Free Meldingen vv1.3.1c
Genre Games, News & Magazines
Size2.8 MB
Latest Versionv1.3.1c
Get it On Google Play
Update2016-12-31
Package Namenl.livep2000.simpel
Rating ( 1128 )
Installs100,000+

De Beta van de gratis versie van de 112 & P2000 Meldingen app van LiveP2000.nl is een van de snelsten op zijn gebied!
Met de mooie, moderne Material Design interface ook op ontwerp-gebied de modernste!

WAARSCHUWING! De meeste veiligheidsregio’s gebruiken het P2000-systeem niet meer voor communicatie voor politie en ambulance, vanwege veiligheidsoverwegingen. Dit zorgt er voor dat de meeste gebruikers geen meldingen van politie en ambulance krijgen. Dit is iets wat elke applicatie heeft, en die restrictie omzeilen zou illegaal zijn. Bedankt voor uw begrip.

Kenmerken:
• Snelle en moderne interface.
• Extreem laag batterijgebruik.
• Extreem laag dataverbruik.
• Weinig vertraging tussen het door hulpdiensten versturen van de melding, en het ontvangen.
• Instelbare straal waaruit meldingen naar u toe gestuurd worden.
• Een instelbaar filter voor zowel hulpdiensten als meldingsprioriteit.
• Verschillende thema’s.
• Instelbare LED-notificatiekleuren voor apparaten die dit ondersteunen.

Voor feedback en/of suggesties of bug-reports verwijzen wij U naar ons support e-mailadres, [email protected]

Privacybeleid:
Onze app gebruikt uw ruwe locatie, oftewel uw locatie met afwijking van ongeveer een paar kilometer, zodat wij u de meldingen kunnen versturen uit de door u gekozen straal om u heen. De ruwe coördinaten worden verstuurd naar onze server, die vervolgens de meldingen binnen de gekozen straal terugstuurd. Wij begrijpen dat u ons op ons woord moet geloven, maar wij zullen NOOIT, maar dan ook NOOIT uw locatie opslaan, laat staan verkopen.
Wat onze advertentieproviders met uw locatiegegevens doen kunnen wij nooit bepalen, en dus gaat U bij het downloaden van deze applicatie akkoord met het feit dat de makers van deze applicatie (LiveP2000.nl en Marc Sollie) niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor een mogelijke rechtszaak, betreft uw gegevens.

PS. Yo Kolkies!
The beta of the free version of the 112 and P2000 Messages app LiveP2000.nl is one of the fastest in its field!
The beautiful, modern Material Design interface offers the latest in design field!

WARNING! Most security regions use the P2000 system no more communication for police and ambulance, due to security reasons. This ensures that most users have no reports of police and ambulance. This is something every application, and restriction bypass would be illegal. Thank you for your understanding.

features:
• Fast and modern interface.
• Extremely low battery usage.
• Extremely low data usage.
• Low delay between sending emergency services at the message, and receiving.
• Adjustable beam which messages you are sent.
• An adjustable filter for both emergency services such as message priority.
• Different themes.
• Adjustable LED notification color for devices that support this.

For feedback and / or suggestions or bug reports, please refer to our support email address, [email protected]

Privacy Policy:
Our app uses your rough location, or your location with deviation of about a few kilometers, so we can send the reports from the radius chosen for you. Raw coordinates are sent to our server, which then resends the messages within the selected radius. We understand that you have to believe our word, but we will NEVER, but NEVER store your location, let alone sell.
What do our ad providers with your location information, we can not determine, and therefore you when you download this application accept the fact that the creators of this application (LiveP2000.nl and Marc Sollie) can not be held liable for a possible lawsuit, Regarding your data.

PS. Kolkies Yo!
v1.3.1 (24/09/2016):
• Modernisatie van sommige componenten.
• Bugfixes.
• Dit is een gefaseerde implementatie. Dit betekend dat niet iedereen deze versie heeft, en dat er wat meer bugs kunnen zijn dan normaal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *