Download Göteborgs-Posten 5.1.4 APK

Download Göteborgs-Posten 5.1.4 APK

App Information of Göteborgs-Posten

App Name Göteborgs-Posten v5.1.4
Genre Games, News & Magazines
Size71.4 MB
Latest Version5.1.4
Get it On Google Play
Update2020-12-14
Package Namecom.adeprimo.gp
Rating ( 1936 )
Installs100,000+

Göteborgs-Posten

Upptäck prisbelönad kvalitetsjournalistik med Göteborgs-Posten. Få tillgång till de senaste nyheterna från Göteborg, Sverige och världen.

Tre anledningar till att ladda ner GP:s app helt gratis.
1. Missa aldrig stora nyheter. Få pushnotiser när något viktigt har hänt.
2. Följ ämnen och skribenter som intresserar dig, och skapa ditt eget nyhetsflöde.
3. Ha nyheterna i fickan, vart du än är.

JOURNALISTIK SOM INTRESSERAR DIG
Med Göteborgs-Postens app kan du följa de ämnen och skribenter som du bryr dig om och skapa ditt eget nyhetsflöde. Du kan dessutom ställa in så att du får en pushnotis när något har hänt inom dina bevakade områden.

PRISBELÖNAT INNEHÅLL
Riktig journalistik gör skillnad. Ta del av grävande reportage, granskningar av makten, artikelserier som berör och djupgående analyser av de senaste händelserna.

LOKALT FOKUS
Ta del av lokala nyheter som påverkar dig och din vardag, och var en del av debatten.

FORMAT SOM PASSAR DIG
Oavsett om du känner för att läsa, titta eller lyssna har Göteborgs-Posten något för dig. Titta på de senaste nyhetshändelserna med GP TV, lyssna på någon av våra poddar eller träffa våra journalister på GP Live.

DET SENASTE INOM SPORT
Artiklar, analyser, målservice och tabeller för ditt favoritlag, oavsett om de spelar i Division 7 eller i Allsvenskan.

KULTURGUIDER TILL GÖTEBORG
Ta reda på vilken som är den bästa restaurangen just nu och låt GP:s kulturredaktionen guida dig till vilken utställning du inte får missa och vilka klubbar som gäller.

Det är helt gratis att ladda ner Göteborgs-Postens app.

Sekretesspolicy: http://www.stampenlokalamedier.se/dokument/integritetspolicy-1.6174623
Användarvillkor: http://www.stampenlokalamedier.se/dokument/allm%C3%A4nna-villkor-f%C3%B6r-prenumeration-1.6177376
Gothenburg Post

Discover award-winning quality journalism with the Gothenburg Post. Get access to the latest news from Gothenburg, Sweden and the world.
 
Three reasons to download GP’s app for free.
1. Never miss big news. Get push notifications when something important has happened.
2. Follow the topics and writers that interest you, and create your own news feed.
3. Have the news in your pocket, wherever you are.
 
JOURNALISTIC INTERESTING YOU
With the Gothenburg Post’s app you can follow the topics and writers you care about and create your own news feed. You can also set up so that you receive a push note when something has happened within your guarded areas.
 
PRIZE CONTENT
Real journalism makes a difference. Take part in digging reports, reviews of power, articles series that touches on and in-depth analyzes of recent events.
 
LOCAL FOCUS
Take part in local news that affects you and your everyday life, and be part of the debate.
 
FORMAT SUITING FOR YOU
Whether you feel like reading, watching or listening, Göteborgs-Posten has something for you. Watch the latest news events with GP TV, listen to one of our podcasts or meet our reporters on GP Live.
 
THE LAST IN SPORTS
Articles, analyzes, goal service and tables for your favorite team, whether they play in Division 7 or in Allsvenskan.
 
CULTURE GUIDES FOR GOTHENBURG
Find out which is the best restaurant right now and let GP’s cultural editorial guide you to which exhibition you must not miss and which clubs apply.
 
It is completely free to download the Gothenburg Post’s app.
 
Privacy Policy: http://www.stampenlokalamedier.se/dokument/integritetspolicy-1.6174623
Terms of Use: http://www.stampenlokalamedier.se/document/allm%C3%A4nna-terms-f%C3%B6r Subscription-1.6177376
I denna lansering har vi jobbat med:
Buggar och kraschrapporter

Återkom gärna med feedback – vi lyssnar!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *