Free Download Homiladorlik davri 2.3.1 APK

Free Download Homiladorlik davri 2.3.1 APK

App Information of Homiladorlik davri

App Name Homiladorlik davri v2.3.1
Genre Apps, Parenting
Size14.1 MB
Latest Version2.3.1
Get it On Google Play
Update2021-06-06
Package Namecom.isoma.homiladavri
Rating ( 6256 )
Installs100,000+

Homiladorlik haqida to’liq haftalik ma’lumotlar, homiladorlikni rejalashtirish, homiladorlik kalendari, homiladorlar bilan savol va javoblar almashinish uchun yaratilgan mobil ilova.

Homiladorlik har bir ayol hayotidagi eng muhim davr hisoblanadi. Shuni anglagan holda, biz Siz uchun homiladorlikka taluqli bo’lgan eng ishonchli ma’lumotlarni yeg’dik. Bu dastur orqali Siz, bolangiz qanday o’sib va rivojlanayotganini, organizmingizda qanday o’zgarishlar ro’y berayotganini, homilador ayollar uchun har xil maslahatlarni hamda boshqalarni bilib olasiz. Biz homiladorlikning boshidan oxirigacha Siz bilan birga bo’lamiz.

Беременность – это первое национальное приложение, которое будет помогать беременным женщинам в течение всей беременности.
Беременность очень важный период в жизни каждой женщины. Понимая это, мы в этом приложении собрали для Вас все, что касается беременности. С этим приложением Вы узнаете, как развивается и растет Ваш малыш во время беременности, какие изменения происходят в организме, различные советы для беременных женщин и прочие. Мы будем с Вами от начала беременности до ее конца.

Homiladorlik davri dasturining asosiy funksiyalari:
1. Haftalik onaning organizmidagi o’zgarishlar hamda bolaning rivojlanishi haqidagi ma’lumotlar
2. Boshqa homilador ayollar va shifokarlar bilan savol-javob tariqasidagi muloqat
3. Homiladorlar uchun xilma xil testlar
4. Xitoy kalendari yordamida bola jinsini aniqlash
5. Homiladorlik davridagi vazn nazorati
6. Bolaning rivojlanishi aks ettirilgan rangli illyustratsiyalar
7. Homiladorlik vaqtida ovqatlanishning nazorati
8. Homiladorlik davrida ayolga va bolaga salbiy tasir etishi mumkin bo’lgan holatlar haqidagi ma’lumotlar

Основные функции приложения «Беременность»
1. Еженедельная информация об изменениях в организме беременной женщины и о развитии ребенка
2. Общение в виде «вопрос-ответ» с другими беременными и врачами
3. Различные тесты для беременных женщин
4. Определение пола ребенка с помощью Китайского календаря
5. Контроль веса во время беременности
6. Цветные иллюстрации ребенка
7. Контроль рациона питания беременной женщины
8. Информация о негативных ситуациях, которые могут навредить беременной женщине и ее ребенку
Homiladorlik haqida to’liq haftalik ma’lumotlar, homiladorlikni rejalashtirish, homiladorlik kalendari, homiladorlik bilan savol va javoblar almashinish uchun yaratilgan mobil ilova.

Homiladorlik har bir ayol hayotidagi eng muhim davr hisoblanadi. Shuni anglagan holda, biz Siz uchun homiladorlikka taluqli bo’lgan eng ishonchli ma’lumotlarni yeg’dik. Bu dastur orqali Siz, bolangiz qanday o’sib va ​​rivojlanayotganini, organizmingizda qanday o’zgarishlar ro’y berayotganini, homilador ayollar uchun har xil maslahatlarni hamda boshqalarni bilib olasiz. Biz homiladorlikning boshidan oxirigacha Siz bilan birga bo’lamiz.

Pregnancy is the first national app to help pregnant women throughout their pregnancy.
Pregnancy is a very important period in the life of every woman. Understanding this, in this application we have collected everything for you regarding pregnancy. With this application, you will learn how your baby develops and grows during pregnancy, what changes occur in the body, various tips for pregnant women and others. We will be with you from the beginning of pregnancy to its end.

Homiladorlik davri dasturining asosiy funksiyalari:
1. Haftalik onaning organizmidagi o’zgarishlar hamda bolaning rivojlanishi haqidagi ma’lumotlar
2. Boshqa homilador ayollar va shifokarlar bilan savol-javob tariqasidagi muloqat
3. Homiladorlar uchun xilma xil testlar
4.Xitoy kalendari yordamida bola jinsini aniqlash
5. Homiladorlik davridagi vazn nazorati
6. Bolaning rivojlanishi aks ettirilgan rangli illyustratsiyalar
7. Homiladorlik vaqtida ovqatlanishning nazorati
8. Homiladorlik davrida ayolga va bolaga salbiy tasir etishi mumkin bo’lgan holatlar haqidagi ma’lumotlar

Main functions of the “Pregnancy” application
1. Weekly information on changes in the body of a pregnant woman and on the development of the child
2. Communication in the form of “question-answer” with other pregnant women and doctors
3. Various tests for pregnant women
4. Determining the sex of the child using the Chinese calendar
5. Weight control during pregnancy
6. Color illustrations of the child
7. Monitoring the diet of a pregnant woman
8. Information about negative situations that can harm a pregnant woman and her baby
– Til o’zgarib qolishi bilan muammolar to’g’irlandi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *