Download SHMUapp 5.2.8 APK

Download SHMUapp 5.2.8 APK

(17997)Apps, Weather

App Information of SHMUapp

App Name SHMUapp v5.2.8
Genre Apps, Weather
Size5.8 MB
Latest Version5.2.8
Get it On Google Play
Update2021-05-26
Package Namesk.earendil.shmuapp
Rating ( 17997 )
Installs100,000+

Aktuálne informácie o počasí priamo z webu SHMÚ!

SHMUapp nie je oficiálna aplikácia SHMÚ, vznikla na podnet užívateľov a je dočasnou alternatívou.

Pred nahlásením chyby prosím skontrolujte stránku www.shmu.sk, ak sa informácia nezobrazuje korektne tam (výpadky radarov, modelu Aladin), nebude sa zobrazovať ani v rámci aplikácie

Aplikácia obsahuje nasledovné časti, ich popis je uvedený v sekcii pomocník.

Model Aladin
Aktuálne počasie
Textová predpoveď
Radary
Úhrn zrážok
Výstrahy
Web SHMÚ

Páči sa Vám aplikácia? Ohodnoťte ju!

Vaše návrhy na zlepšenie môžete posielať na [email protected]

Riešenie problémov

1. Aplikácia po aktualizácii nejde spustiť
V tomto prípade je potrebné odstrániť dáta aplikácie, alebo aplikáciu reinštalovať

2. Aplikácia nesťahuje žiadne dáta
Buď je problém s pripojením na internet, alebo je tiež možné, že SHMÚ zmenilo stránku

Ak udelíte aplikácii prístup k polohe, budete dostávať notifikácie výstrah pre danú lokalitu, vaša poloha bude vykreslená v mape a v produktoch si môžete vybrať lokalitu, ktorá je k vám najbližšie.

Aplikácia zbiera anonymné údaje o používaní aplikácie za účelom jej vylepšovania. Používateľ vyslovuje inštaláciou súhlas na zber týchto anonymných údajov.

Používateľ aplikácie sťahuje dáta priamo z webu SHMÚ a využíva ich výhradne pre vlastnú potrebu. Aplikácia slúži ako zjednodušený prehliadač webu SHMÚ s doplnkami. Dáta v rámci aplikácie sú poskytované bez záruky. Smerodajný je vždy web SHMÚ.

Všetky informácie, texty a elektronické obrázky, ktoré obsahuje server http://www.shmu.sk sú duševným vlastníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu a nesmú byť reprodukované alebo použité iným spôsobom, ako pre vlastnú potrebu, bez súhlasu SHMÚ.
Up-to-date weather information directly from the SHMÚ website!

SHMUapp is not an official SHMU application, was initiated by users, and is a temporary alternative.

Before reporting an error, please check the website www.shmu.sk, if the information is not displayed correctly there (radar outages, Aladin model), it will not be displayed even within the application

The application contains the following sections, their description is given in the help section.

Model Aladin
Current weather
Text prediction
Radars
Total Precipitation
Alerts
SHMÚ Web

Do you like the application? Rate it!

You can send your suggestions for improvement to [email protected]

Troubleshooting

1. The application will not start after the update
In this case, you need to delete the application data or reinstall the application

2. The application does not download any data
Either there is a problem with the internet connection, or it is also possible that SHMÚ changed the page

If you give the app access to a location, you will receive alert notifications for that location, your location will be plotted on a map, and you can select the location closest to you in the products.

The application collects anonymous data about the use of the application in order to improve it. The user agrees to the collection of this anonymous data by installation.

The user of the application downloads the data directly from the SHMÚ website and uses it exclusively for his own use. The application serves as a simplified browser of the SHMÚ website with add-ons. Data within the application is provided without warranty. The SHMÚ website is always authoritative.

All information, texts and electronic images contained in the server http://www.shmu.sk are the intellectual property of the Slovak Hydrometeorological Institute and may not be reproduced or used in any other way than for its own use, without the consent of SHMÚ.
Menšie vylešenia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *