Download 2 նկար 1 բառ 1.02 APK

Download 2 նկար 1 բառ 1.02 APK

App Information of 2 նկար 1 բառ

App Name 2 նկար 1 բառ v1.02
Genre Games, Word
Size22.8 MB
Latest Version1.02
Get it On Google Play
Update2019-01-01
Package Namecom.mrappmobile.erkunkarmibar
Rating
Installs50,000+

2 nkar 1 bar – խաղ որտեղ երկու նկարից պետք է ստեղծել մեկ բառ, երկու բառերը միացնելով իրար․ օրինակ՝ արքա և խնձոր բառերը միացնելով իրար ստանում ենք արքայախնձոր բառը կամ աղ և հաց բառեր միացնելով իրար ստանում ենք աղուհաց բառը։

Եթե դժվարանաք կռահել բառը, կարող եք օգտվել հուշման հնարավորություններից ալմազների դիմաց։

Ալմազներ ստանալու համար անհրաժեշտ է խաղալ խաղը և ամեն ճիշը պատասխանի դիմաց ստանալ 1 ալմազ կամ դիտել գովազդ և ստանալ 10 ալմազ։

Կարող եք խաղալ ինչպես և մենակ այնպես ել ամբողջ ընտանիքով։
2 nkar 1 bar – a game where you have to create one word from two pictures, connecting two words together. For example, by joining the words of king and apple, we get the word pineapple, or salt and bread words, and get the word salt.

If you find it difficult to guess the word, you can use the prompts for almazs.

To get the almats you need to play the game and get answers to all the answers and see ads and get 10 almazs.

You can play both alone and with the whole family.
✔️ Սխալների ուղղում
✔️ Ավելացվել է հարցեր

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *