Free Download Barik NFC 2.15 APK

Free Download Barik NFC 2.15 APK

App Information of Barik NFC

App Name Barik NFC v2.15
Genre Games, Maps & Navigation
Size11.5 MB
Latest Version2.15
Get it On Google Play
Update2020-03-18
Package Nameeus.ctb.barikapp
Rating ( 2685 )
Installs100,000+

Bizkaiko Garraio Partzuergoaren doaneko aplikazioa, NFC telefono edo beste gailu mugikorren bidez Barik txartelaren kontsulta eta birkarga egiteko. Nahi den guztietan, edozein titulu (diru-zorroak eta gainontzekoak), edozein ordutan (24/7), edozein kokapen geografikotik eta sare fisikoko puntuak (kutxazain automatikoak, salmenta puntuak, birkarga makinak) erabili behar izan gabe.

Zure mugikorrari guztiz egokitutako aplikazio honek bidea ematen dizu aukera hauek baliatzeko:
• Android arauen araberako interface berria
• Edozein Barik txartelaren edukia kontsultatu, telefonoari hurbilduz.
• Azken 30 mugimenduak kontsultatu.
• Txartel mota eta dagozkion datuak kontsultatu.
• Diru-zorroaren berehalako erosketa eta birkarga.
• Hileko tituluen berehalako erosketa eta birkarga.
• Hileko tituluen aurretiko erosketa eta birkarga (aurreko 4 egunetan, gehienez).
• Garraio sistemaren maparen kontsulta.
• Ordainketa segurua kreditu/debitu txartelen bidez.
• Ordainketa segurua bizum-ren bidez, bankuko txartelaren datuak behin eta berriz tekleatu gabe (www.bizum.es ikusi)
• Erosketa ordainagiria PDFn.
• Webean egindako erosketak Barik txartelean gauzatu.
• Oharpen mezuak erabiltzaileari, burutu gabeko eragiketetan.

Ordainketak ‘saltoki segurua’ bezala babestuta daude eta BBVA/RedSys plataformatik bideratzen dira.

Aplikazio hau erabiltzeko beharrezkoa da NFC teknologia eta Android 4.4 edo goragoko sistema eragilea duen terminal bat. Terminal zerrenda luzea denez, egon daiteke baten bat aplikazioarekin bateragarria ez dena. Kasu honetan ezin da bermatu aplikazioaren funtzionamendu egokia.

Aplikazio mugikor hau ‘den bezala’ banatzen da. Beraz, CTBk ez du bere gain hartzen aplikazioa erabil edo instalatzearen ondorioz gerta daitekeen edozein kalte zuzen edo zeharkakoagatik.
[v2.11]
Free application of the Biscay Transport Consortium, via NFC telephone or other mobile devices, for consultation and recharging of the Barik card. Whenever you want, without having to use any title (wallets and the rest), anytime (24/7), any geographical location and physical network points (ATM, point of sale, reload machines).

This fully customized application for your mobile gives you the following options:
• New interface according to Android rules
• Check the contents of any Barik card, approaching the phone.
• Check the last 30 movements.
• Check the type of card and the corresponding data.
• Instant purchase and repurchase of the wallet.
• Instant purchase and repurchase of monthly qualifications.
• Pre-purchase and repurchase of monthly qualifications (up to 4 days in advance).
• Transport system map query.
• Secure payment through credit / debit cards.
• Secure payment through bizum, without repeatedly typing bank card details (see www.bizum.es)
• Purchase receipt in PDF.
• Web shopping done on the Barik card.
• Reminder messages to the user during unfinished operations.

Payments are protected as a ‘secure outlet’ and are routed through the BBVA / RedSys platform.

This app requires NFC technology and a terminal with Android 4.4 or higher operating system. As the list of terminals is long, one may be incompatible with the application. In this case, the proper functioning of the application cannot be guaranteed.

This mobile app is distributed as-is. Therefore, CTB is not responsible for any direct or indirect damage that may result from the use or installation of the application.
[v2.11]
• COVID-19ri buruzko aholkua

[v2.15]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *