Google Search ປອຍ Dark Mode ອອກມາໃຫ້ອັບເດດກັນແລ້ວເທິງ Android ແລະ iOS

183
Google Search ปล่อย Dark Mode ออกมาให้อัปเดตกันแล้วบน Android และ iOS
18616 2005191054380i 104

ຫຼັງຈາກທີ່ລໍຄອຍຖ້າກັນມາຢ່າງຍາວນານ ໃນທີ່ສຸດ Google ກໍຕັດສິນໃຈປ່ອຍ Dark Mode ສຳລັບ Google Search ອອກມາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທັ່ວໄປໄດ້ໃຊ້ງານແລ້ວ ໂດຍກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ປ່ອຍເວີຊັນ Beta ອອກມາໃຫ້ທົດລອງໃຊ້ກັນຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງເດືອນກ່ອນ ແລະ ລ່າສຸດກໍໄດ້ເພີ່ມການອັບເດດທັງເທິງ Android ແລະ iOS ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ຄາດວ່າຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດກົດອັບເດດ ແລະ ໃຊ້ງານກັນໄດ້ພາຍໃນຊ່ວງອາທິດນີ້

ຊຶ່ງເມື່ອຜູ້ໃຊ້ອັບເດດເວີຊັນຂອງ Google Search ແລ້ວກໍບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າໄປເປີດການເຮັດວຽກງານຂອງ Dark Mode ແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະມັນຈະປັບສີການສະແດງຜົນຂອງໜ້າການຄົ້ນຫາຕາມຮູບແບບພາຍໃນອຸປະກອນທີ່ເຮົາຕັ້ງເອົາໄວ້ (ຫາກໃຊ້ເປັນ Dark Mode ກໍຈະປັບຕາມໂດຍອັດໂນມັດ) ສຳລັບ Android 10 ແລະ iOS 13 ແຕ່ບໍ່ແນ່ວ່າພາຍໃນລະບົບປະຕິບັດການລຸ້ນອື່ນໆ ຜູ້ໃຊ້ອາດຢັງຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເປີດການເຮັດວຽກງານຂອງ Dark Mode ດ້ວຍຕົນເອງຢູ່ກໍເປັນໄດ້

ສຳລັບ Dark Mode ເທິງ Google Search ນັ້ນກໍຈະມີລັກສະນະຄ້າຍກັບຂອງບໍລິການອື່ນໆ ເທິງ Google ເຊັ່ນ Chrome, YouTube, Gmail ຫຼື Google Play ຄືເປັນໂທນສີເທົາທີ່ບໍ່ເຂ້ມຈົນເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ຢັງຄົງສະແດງຜົນທີ່ອອກມານັ້ນບໍ່ຜິດພ້ຽນໄປຈາກໂໝດປົກກະຕິ (ພື້ນຫຼັງສີຂາວ) ເທົ່າໃດ

Google Search ປອຍ Dark Mode ອອກມາໃຫ້ອັບເດດກັນແລ້ວເທິງ Android ແລະ iOS

ສ່ວນຜູ້ໃຊ້ທີ່ຮູ້ສຶກບໍ່ຊິນ ຫຼື ບໍ່ຖືກໃຈການໃຊ້ງານ Google Search ແບບ Dark Mode ກໍສາມາດເຂົ້າໄປປິດການເຮັດວຽກພາຍໃນຕັວແອບພິເຄຊັ່ນເພື່ອປັບກັບໄປໃຊ້ງານໃນໂໝດປົກກະຕິໄດ້ຄືກັນ

ຂໍ້ມູນຈາກ: mashable.com , www.macrumors.com , www.engadget.com , i2.wp.com