Instagram ເພີ່ມການອັບເດດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດບັນທຶກ Live ສົດໄປທີ່ IGTV ໂດຍກົງ

137
Instagram ເພີ່ມການອັບເດດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດບັນທຶກ Live ສົດໄປທີ່ IGTV ໂດຍກົງ
instagram ເພີ່ມການອັບເດດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດບັນທຶກ live ສົດໄປທີ່ igtv ໂດຍກົງ

ໂດຍປົກກະຕິ, ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ສຳເລັດການຖ່າຍທອດສົດໃນ Instagram, ພວກເຂົາສາມາດເລືອກ Save Life ໃນ IG Stories ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອື່ນທີ່ພາດໂອກາດເບິ່ງສາມາດກົດອີກຄັ້ງພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (ນັບຕັ້ງແຕ່ຈົບການ Live) ແລະ ເລືອກບັນທຶກວິດີໂອສົດໆທີ່ເກັບໄວ້ໃນເຄື່ອງເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດໂພດລົງໃນຊ່ອງ IGTV ຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.

ແຕ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມເຄື່ອງມືໃໝ່ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດບັນທຶກວິດີໂອສົດໄປທີ່ IGTV ເພື່ອເກັບວິດີໂອໄວ້ເບິ່ງໄດ້ຕະຫຼອດ. ໂດຍບໍ່ຈຳກັດເວລາ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປືອງພື້ທີ່ໜ່ວຍຄວາມຈຳໃນໂທລະສັບ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ສຳເລັດການ Live ແລ້ວ, ພວກເຂົາສາມາດເລືອກທີ່ຈະບັນທຶກວິດີໂອ ແລະ ແບ່ງປັນໄປທີ່ IGTV ໂດຍການກົດປຸ່ມ Share to IGTV ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດ Live.

ການແບ່ງປັນສົດໃນຮູບແບບນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບການບັກທຶກໃສ່ໂທລະສັບແລ້ວເອົາມາໂພສຕ໌ໃໝ່, ຜູ້ໃຊ້ຈະບໍ່ເຫັນການຖ່າຍທອດສົດ ຫຼື ຄຳເຫັນທີ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ຈະເລີ່ມນັບຜູ້ຊົມໃໝ່ໃນ IGTV ເຊັ່ນກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂ ຫຼື ດັດແກ້ເພີ່ມເຕີມກ່ອນທີ່ຈະແບ່ງປັນກັບ IGTV. (ຖ້າຢາກແກ້ໄຂວິດີໂອກໍ່ຄວນເກັບໄວ້ກ່ອນດີກ່ວາ ກ່ອນຈະນຳໄປສະແດງຕໍ່).